فایل های موردنیاز نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری هلو

فایل های موردنیاز نصب و راه اندازی نرم افزار حسابداری هلو

 

 • DATASQL
 • DATASQL 2008
 • BDE64
 • Fonts
 • KylixSMS
 • Lock_Tools
 • Midas
 • MS_Usb237
 • qtintf
 • RunQuery
 • USBAUTODRIVERINSTALLER
 • win 8 Registry
 • فايلهاي مربوط به قفل
 • تنظیم تاریخ ویندوز
 • نصب tiny dongle برروي ويندوز ۸
 • تنظیمات windows defender در ویندوزهای مختلف
 • تنظیمات مربوط به Full Control
 • KasperSky
 • LinkSQLServer2008r2-32bit
 • LinkSQLServer2008r2-64bit
 • MSDE
 • New Setup
 • Node32
 • Norton
 • PKUNZIP
 • تنظيمات Setup-InstanceName
 • راهنماي نصب نرم افزار هلو برروي ويندوز ۱۰ به همراه راهنماي نصب SQL Server 2008 R2
 • مرتب سازي بانک اطلاعاتي هلو
 • MS_USB-1.33