تنظيمات regional و تاريخ حسابداری هلو

کنترل پنل control panell

از control panel  وارد گزینه Regional & Language مي شویم که در ویندوز هاي ۸ و ۱۰ بخش region از language جدا مي باشد. دقت شود که نحوه نمایش گزینه ها در control panel در حالت large icons تنظيم شده باشد. در سربرگ اول format را روي Persian قرار مي دهيم و از انتهاي فرم وارد additional setting مي شویم.

سربرگ Number

در سربرگ اول numbers گزینه decimal symbol باید کاراکتر نقطه استفاده شود. در ویندوز ۰ و ۱۲ این کاراکتر “/” مي باشد که آن را پاک کرده و نقطه “.” قرار مي دهيم و در گزینه Digit grouping symbol باید کاراکتر “,” باشد. )اگر keyboard در حالت فارسي باشد با گرفتن

دو دکمه ي shift , U این کاراکتر نمایش داده مي شود( سپس وارد سربرگ date شده و در انتهاي پنجره گزینه calendar type را روي ” تقویم ميلادي محلي شده” تنظيم مي کنيم که این گزینه در ویندوز XP باید در حالت  “تقویم ميلادي برگردان فرانسه” تنظيم گردد.

 براي ویندوز ۸ و ۱۰ ميتوان از فایل reg 0 win استفاده کرد که در مسير reg 0 CD:/Tools/Win این فایل موجود مي باشد. سپس در قسمت وسط همين پنجره گزینه هاي short date & long date از سمت چپ به راست بصورت yyyy/MM/dd تنظيم گردد.

پس از تنظيم پنجره فوق و تایيد آن مجدد وارد پنجره Region مي شویم. وارد سربرگ administrative شده وا با انتخاب گزینه change system locale بررسي گردد که در حالت Persian تنظيم شده باشد. در غير این صورت کليه منوها و run auto برنامه به شکل علامت ؟؟؟ نمایش داده خواهد شد.در صورتي که این قسمت تنظيم نشده باشد با تغيير آن سيستم حتما باید مجدد راه اندازي ( restart ) گردد. در انتها نيز بررسي شود که تاریخ و ساعت سيستم به درستي تنظيم شده باشد، نرم افزار هلو از تاریخ جاري سيستم جهت تنظيم تاریخ خود استفاده خواهد کرد. ter;”>
تماس با کارشناس فنی جهت ریموت
آقای نوری ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰

جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به

کارشناس مربوطه ( آقای نوری  ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰ ) اعلام کنید.