پيغام مشکل در قفل سخت افزاري كد ۲۱

برنامه قفل دار دیگري روي سيستم نصب نباشد برنامه قفل دار مربوط به شرکت طرفه نگار باشد مشکل ندارد اما در صورتيکه برنامه قفل دار مربوط به شرکت دیگر باشد باید برنامه هلو روي سيستم دیگر نصب گردد.

بررسی و اصلاح سيستم ، رجيستر کردن فایل

 

 جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به کارشناس مربوطه( آقای نوری ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰ ) اعلام کنید.