سال مالی در هلو

پیغام Access violation نرم افزار هلو در  ورود لیستی کالا

در صورتی که با ارورAccess violation در بخش ورورد لیستی کالا در نرم افزار هلو مواجه شدید فایل هایی با نام bgrid را از مسیر نصب نرم افزار حذف نمائید

جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به کارشناس مربوطه (۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰  اقای نوری ) اعلام کنید.