پیغام 31 در حسابداری هلو 

جهت رفع پیغام 32 حسابداری هلو  کافی است فایل Setup مسیر نصب نرم افزار را بدرستی وارد نمایید.

جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به کارشناس مربوطه (۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰  اقای نوری ) اعلام کنید.