پیغام 32 نرم افزار هلو

پیغام 32 نرم افزار حسابداری هلو

آموزش حل خطای 32 نرم افزار حسابداری هلو

روش اول  : 

حذف و نصب سرویس قفل

روش دوم : 

نرم افزار حسابداری هلو را در کلیه سیستم ها ببندید و مجدد به تعداد کاربران خود نرم افزار هلو را اجرا نمایید و در صورتی که می خواهید کاربران خود را افزایش دهید با پشتیبانی سایت در ارتباط باشید.

در غیر اینصورت می توانید با پشتیبانی سایت و یا با شماره 09367925380 تماس بگیرید

 جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به کارشناس مربوطه اعلام کنید.