پيغام stop working در حسابداری هلو

پس از مشاهده این پيغام بررسي شود که پس از کليک بر روي گزینه close the program چه پيغامي نمایش داده مي شود :

 

پیغام  Eols  EXCAPTION در نرم افزار هلو : روش حل رجيستر کردن فایل مربوط به قفل Ms_usb

 

پيغام Eread : تنظيمات زبان ویندوز و نصب فونت

 

پيغام Eaccsess Violotion EXCAPTION : راهنمایي جهت ارتقا و نصب BDE و تنظيم regional و تاریخ سيستم

 

پیغام EBDE EXCAPTION   در نرم افزار هلو  :  روش حل مشکل نصب نرم افزار BDE

 

 

در صورت برطرف نشدن پيغام  که در این حالت باید با بخش پشتیبانی آنلاین یا با شماره ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰ - ۰۴۵۳۲۷۹۳۸۷۷-۰۴۵۳۲۷۹۳۸۸۸ یا پشتیبانی آنلاین در ارتباط باشید