پيغام Dont send حسابداری هلو

پيغام Dont send حسابداری هلو

 

این پيغام مشابه پيغام stop working مي باشد مختص ویندوز XP مي باشد.

رجيستر کردن فایل مربوط به قفل

 تنظيمات زبان ویندوز

 نصب نرم افزار BDE از CD پوشه Tools

 کپي فایل Qtintf از مسير CD پوشه OCX و یا lock tools

 ارتقا دستي از طریق آخرین ورژن دریافتي