پيغام cannot find pkzip حسابداری هلو

روش حل پیغام cannot find pkzip حسابداری هلو

 

 

جهت رفع این مشکل تنظيمات UAC & Run as administrator انجام شود .

 

در صورت برطرف نشدن دانلود فایل از کلوپ مشتریان و کپي آن در درایو C ویندوز