پيغام هاي Handle error و the flowing error در پرینت و گزارشات هلو

پيغام هاي Handle error و the flowing error در پرینت و گزارشات هلو

 

پيغام هاي فوق در هنگام پرینت و گزارشات در حسابدرای هلو رخ می دهد که در این مواقع باید پرینتر مجازی حسابداری هلو رو انتخاب کنید