پيغام هاي مربوط به پيدا نکردن فايل DLL حسابداری هلو

در صورتی که در اجرای برنامه هلو  پیغام  Cannot create file c:windows /system32/gds.dll رو دارید مراحل زیر رو انجام دهید

 

پيدا نکردن فايل DLL در حسابداری هلو

 

جهت رفع این مشکل تنظيمات UAC & Run as administrator انجام شود