پيغام مشکل در قفل سخت افزاري كد ۱۵

 

۱ .در نسخه هاي شبکه ابتدا بررسي شود روي سيستم داراي قفل پيغام مشاهده مي شود یا خير، در صورتيکه پيغام روي سيستم داراي قفل وجود دارد همانند پيغام ۱۱ روي برنامه سينگل مراحل انجام گيرد.

 

۲٫ اما در صورتيکه پيغام روي دستگاه بدون قفل وجود دارد و برنامه روي دستگاه داراي قفل باز مي شود، باید ۱ آیتم Holoo.exe و scripts و write را از مسير نصب سيستم داراي قفل کپي و بر روي سيستم بدون قفل paste شود.

در صورتي که مشخصات قفل  ۴۷۴۷۴۷ باشد مراحل شناسایي قفل انجام شود .

ter;”>
تماس با کارشناس فنی جهت ریموت
آقای نوری ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰

جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به

کارشناس مربوطه ( آقای نوری  ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰ ) اعلام کنید.