پيغام مشکل در قفل سخت افزاري كد ۱۲ حسابداری هلو

پيغام مشکل در قفل سخت افزاري كد ۱۲ حسابداری هلو

 

 

این پيغام مربوط به قفل در ورژن ۷,۷۹ به قبل در ویندوز هاي ۶۴ بيتي مي باشد. پس از ورژن ۷,۷۶ این پيغام نيز به یکي از پيغام هاي دیگر قفل تغيير کرد.
جهت رفع پيغام ۱۲ قفل، ابتدا بررسي شود که قفل به سيستم وصل مي باشد و قفل روي پورت هاي دیگر نيز تست شود حال اگر همچنان پيغام مشاهده
شود:

 

در صورتي که تست قفل ۲ error code = و در کادر سمت چپ عدد ۴,۷,۵ نمایش داده شود.بود. بررسي پيغام قفل ۱۵ و پيغام قفل ۱۶
تست روي سيستم دیگر