پيغام به روزرساني جدول ها با مشکل مواجه شد حسابداری هلو

پيغام به روزرساني جدول ها با مشکل مواجه شد حسابداری هلو

 

 

در صورتی که با پیغام به روزرسانی جدول ها مواجه شدید مراحل ذیل رو انجام دهید

 

مرتب سازي بانک اطلاعاتي

در صورت که در مرتب سازي نيز پيغام مشاهده شود  رو از طریق کلوپ مشتریان یا از طریق پشتیبانی آنلاین فروشگاه  backup