نحوه اتصال نرم افزار هلو به ترازوهای دیجیتالی

به منظور استفاده همزمان از نرم افزار هلو و ترازوهای دیجیتالی و انتقال اطلاعات وزن یا تعداد کالا از ترازو به نرم افزار هلو و صدور فاکتور، بایستی از تنظیمات ذیل استفاده کرد.
 • از منوی تنظیمات مدیریتی ، گزینه تنظیمات نرم افزار انتخاب شود.
 • از گزینه های فرم اصلی ، گزینه فاکتور انتخاب شود.
 • از اطلاعات این فرم ، گروه “امکان استفاده از ترازوی دیجیتالی” انتخاب و فعال شود.
 • از همین گروه گزینه های متناسب با واحدهای تعدادی و وزنی کالا انتخاب شود.
 • حال بایستی نوع و برند ترازو مشخص شود و متناسب با آن تنظیمات مخصوص این ترازو درج و تنظیم شود.
 • در حال حاضر نرم افزار هلو فقط با ترازوی دیجیتالی از شرکت های “دیجی”  و  “توزین صدر” لینک و هماهنگ شده است.
 • در صورتی که ترازوی دیجی مدل SM100 مدنظر باشد، گزینه مدنظر را انتخاب و دکمه “اتصال به سرور” کلیک شود.
 • در فرم باز شده گزینه های آن را تکمیل شود. گزینه ها عبارتند از : “نام سرور / Computer Name”    ،     “نوع ارتباط / Authentication)  و نام کاربری و کلمه عبور (در صورتی که نوع ارتباط windows authentication) ndows authentication نوع ارتباط تصال به سرور” کلیک شود.
 • مربوطه استعلام گردد.” لینک و هماهنگ شده است.به نرم افزار هلو و صدور فا باشد نیاز به نام کاربری و کلمه عبور میباشد) درج و در نهایت دکمه ” تست اتصال” کلیک شود تا درصورت اتصال و روشن بودن ترازو به کامپیوتر و نرم افزار، پیغام صحت آن اتصال نمایش داده شود.
 • پس از تنظیمات فوق اطلاعات از ترازو به نرم افزار هلو در قسمت  فاکتور انتقال خواهد یافت.
 • در صورتی که ترازوهای شرکت توزین صدر مدنظر باشد، گزینه مدنظر را انتخاب و دکمه  “اتصال به سرور” کلیک شود.
 • به همراه ترازوی توزین صدر، نرم افزاری از طرف آن شرکت ارائه میشود که پس از نصب آن، فایلی با نام ” Report ”  در مسیر نصب ایجاد میگردد.
 • در فرم اتصال به سرور در نرم افزار هلو در صورتی که توزین صدر انتخاب شود، مسیر بانک اطلاعاتی درخواست میگردد که همان فایل ” ” میباشد. در نهایت تست اتصال کلیک و درصورت اتصال و روشن بودن ترازو به کامپیوتر و نرم افزار، پیغام صحت آن اتصال نمایش داده شود.
 • پس از تنظیمات فوق اطلاعات از ترازو به نرم افزار هلو در قسمت  فاکتور انتقال خواهد یافت.

ter;”>[su_box title=” تماس با کارشناس فنی جهت ریموت “]آقای نوری 09367925380[/su_box]

جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به

کارشناس مربوطه ( آقای نوری  09367925380 ) اعلام کنید.