مينيمايز ماندن برنامه پس از ورود حسابداری هلو

اجراي اسکریپ deletefromtitleform رو بانک مورد نظر

 حذف option از مسير نصب

 

 جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به کارشناس مربوطه( آقای نوری ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰ ) اعلام کنید.