پیغام مشکل در برقراری ارتباط با SQL SERVER

در صورتی که با پیغام برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی مواجه شدید ابتدا نرم افزار خود را خام نموده و مجدد اقدام به اجرای نرم افزار هلو نمایید.

جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به کارشناس مربوطه (۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰  اقای نوری ) اعلام کنید.