فایل های موردنیاز نصب و راه اندازی نرم افزار هلو

 

DATASQL 

BDE64

KylixSMS

Midas

qtintf

USBAUTODRIVERINSTALLER

فايلهاي مربوط به قفل

نصب tiny dongle برروي ويندوز ۸

تنظیمات مربوط به Full Control

LinkSQLServer2008r2-32bit

MSDE

Node32

PKUNZIP

راهنماي نصب نرم افزار هلو برروي ويندوز ۱۰ به همراه راهنماي نصب SQL Server 2008 R2

MS_USB-1.33

DATASQL 2008

Fonts

Lock_Tools

MS_Usb237

راهنمای تنظيمات TCPIP در نرم افزارهاي سينگل

win 8 Registry

تنظیم تاریخ ویندوز

تنظیمات windows defender در ویندوزهای مختلف

KasperSky

LinkSQLServer2008r2-64bit

New Setup

Norton

تنظيمات Setup-InstanceName

مرتب سازي بانک اطلاعاتي هلو