عمل نکردن كليد space در حسابدرای هلو

   

در فرم امور مالي اتوماتيک با استفاده از کليد space برنامه باقيمانده مبلغ را محاسبه و در کادر مربوط قرار مي دهد. در صورتي که کليد space در این فرم غير فعال گردد مراحل زیر بررسي مي شود:

تنظيمات زبان ويندوز ريست شده و مجدد تنظيم شود.

 

 جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به کارشناس مربوطه( آقای نوری ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰ ) اعلام کنید.