کارت خوان در حسابداری هلو

راهنمای استفاده از دستگاه کارت خوان ( Pos بانکی )

گروه شرکت های طرفه نگار در نسخه های ۸ به بعد نرم افزار حسابداری هلو این امکان را فراهم نموده که بتوان دستگاه کارت خوان را به سیستم حسابداری هلو نصب کرد و در هنگام صدور فاکتور یا فشردن گزینه دریافت از طرف و با انتخاب گزینه ارسال به دستگاه کارت خوان مبلغ فاکتور به دستگاه کارتخوان ارسال شده  و دیگر نیازی نیست کاربر مبلغ پرداختی را دستی به دستگاه پوز وارد نمایدیکی از برترین مزیت این امکان سهولت در انجام کار بوده است.pos بانکی در هلوسا