راهنماي گزارش فصلي دارائي در حسابداری هلو

به دنبال تغييرات اداره ماليات براي گزارش فصلي دارائي، در نرم افزار هلو نيز اين تغييرات اعمال شد. تغييرات شامل موارد زير مي باشد :

به دنبال تغييرات اداره ماليات براي گزارش فصلي دارائي، در نرم افزار هلو نيز اين تغييرات اعمال شد. تغييرات شامل موارد زير مي باشد : ۱- قبلا در خروجي فصلي دارائي افرادي که شامل چند فاکتور بودند در يک سطر ثبت مي شد ولي در نسخه جديد فاکتورها تفکيک شده و جدا از هم مي باشند . ۲- معاملاتي که کمتر از حدنصاب بودند قبلا کمتر از ۱۰ درصد بود که اکنون به کمتر از ۵ درصد تغيير کرده است . ۳- براي کالاها نوع سرفصل گزارش فصلي دارائي در فرم کالا اضافه شده است : به طور مثال اگر در فاکتور يک نوع کالا وارد شود در خروجي گزارش فصلي کد متناظر با آن وارد مي شود ولي اگر چند نوع کالا در فاکتور وارد (ttms) شده باشد کد متناظر با نوع ساير وارد مي شود . ۴- امکان نمايش اسناد حسابداري ثبت شده در گزارش: برخي افراد پيش دريافت و پيش پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض سيستم خود را در سند دستي وارد مي کنند و صرفا ماليات و عوارض سيستم آنها فقط شامل خريد و فروش نمي باشد . بنابراين نياز دارند که ماليات و عوارض اسناد حسابداري آنها نيز در گزارش فصلي دارائي محاسبه گردد. در نرم افزار هلو در صدور سند حسابداري و اصلاح سند ورود اطلاعات فصلي دارائي اضافه شده است . که در ادامه توضيح خواهيم داد

ورود اطلاعات فصلي دارائي در فرم صدور سند با فعال کردن گزينه ” نمايش فرم اطلاعات فصلي دارائي (ماليات بر ارزش افزوده)” در راست کليک فرم سند حسابداري که به صورت پيش فرض فعال مي باشد، بعد از تاييد سند، فرم ورود اطلاعات به صورت اتوماتيک باز مي شود. همانطور که مي دانيد در فاکتور خريد پيش پرداخت و در فاکتورهاي فروش پيش دريافت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مد نظر مي باشد پس بنابراين براي سرفصل ها متناسب با نوع ماليات و عوارض مي توان نوع گزارش را خريد /فروش انتخاب کرد . همانطور که در تصوير مشاهده مي کنيد حتما بايد نوع گزارش، طرف حساب و ماليات و عوارض وارد شود، وارد کردن شماره فاکتور اختياري مي باشد. در اين فرم نحوه ورود ماليات و عوارض به دو روش “انتخاب سطرهاي ماليات و عوارض متناظر در سند انتخابي” و “ورود مبالغ ماليات و عوارض به صورت دستي” مي باشد که در روش اول با انتخاب نوع گزارش ماليات و عوارضي که در سطرهاي سند ثبت شده نمايش داده مي شود و در روش دوم به صورت دستي مي توان ماليات و عوارض وارد کرد . کاربر مي تواند با توجه به نياز  کاري خود نوع دستي و يا انتخابي را انتخاب کند . در فرم اصلاح سند نيز  روال به اين صورت مي باشد و مي  توان اصلاحات لازم را در سند انجام داد و يا اطلاعات ماليات و عوارض  سند را وارد کرد.

 

در گزارش فصلي دارائي نيز با فعال کردن گزينه “در نظر گرفتن اسناد حسابداري” درفرم ورود اطلاعات(گزينه اصلاح کد شهر/استان) تب اطلاعات مالياتي فعال مي شود و مي توان براي اسنادي که اطلاعات ماليات و عوارض در نظر گرفته نشده را ثبت کرد و يا برخي اسناد خود را اصلاح کرد. در اين فرم با انتخاب سرفصل هايي که اسناد حسابداري آنها ثبت شده اطلاعات سطرهاي سند در فرم ورود اطلاعات لود مي شود و مي توان تغييرات لازم را انجام داد. در اين فرم مي توان فيلترهايي بر اساس تاريخ اسناد، شماره اسناد و نمايش اسناد انجام داد.

 

در فاکتورهای خرید و فروش امکانی جهت اضافه کردن سایر عوارض اضافه شده است که علاوه بر مالیات و عوارض فاکتور به دلخواه می توان سایر عوارض را وارد کرد که فقط در گزارشات فصلی کاربرد دارد .

گزينه هاي مشمول بند(الف و ب) و کشور حذف شده اند . ttms توجه : در فايل جديد براي تهيه گزارش فصلي دارائي با انتخاب گزينه تهيه گزارش/ گزارش فصلي، پيش نمايش آن به صورت زير نمايش داده مي شود که ستون سند حسابداري در آن اضافه شده است. اسنادي که به صورت دستي ثبت شده اند در اين ستون ضربدر مي خورد . خروجی ttms در خروجی  نيز اسناد حسابداري دستي در خريد و فروش لحاظ مي شوند .

جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به کارشناس مربوطه ( آقای نوری ۰۹۳۶۷۹۲۵۳۸۰ ) اعلام کنید.