بانک اطلاعاتی SQLserver 2008R2 حسابداری هلو
دانلود Microsoft® SQL Server® ۲۰۰۸ R2 SP2 32 & 64 bit- Express Edition

دانلود نسخه ۳۲بیتی

دانلود نسخه ۶۴بیتی

دانلود Microsoft® SQL Server® ۲۰۰۸ R2 SP2 32 & 64