پیغام خطای Login Failed for user sa در ابتدای نرم افزار حسابداری هلو

جهت رفع پیغام فوق ابتدا فایل Setup موجود در مسیر نصب نرم افزار را باز و به درستی تنظیم نمایید

 

جهت ریموت کارشناسان ما ابتدا نرم افزار Anydesk را از لینک زیر دانلود کنید و سپس کد اعلام شده در قسمت ANYDESK ADDRESS را به کارشناس مربوطه (09367925380  اقای نوری ) اعلام کنید.