خام كردن برنامه حسابداری هلو

 

در صورتي که بخواهيم اطلاعات ثبت شده در نرم افزار را بصورت کامل پاک کنيم از روش هاي خام نمودن اطلاعات استفاده مي کنيم. در این بخش مراحل انجام خام نمودن رو خدمتتون شرح میدیم :

 

 روش اول استفاده از Autorun CD

در این روش ابتدا وارد Autorun یا همان فایل setup موجود در CD شده، از سمت چپ وارد گزینه ابزار هاي کمکي شده و گزینه خام نمودن
اطلاعات قبلي را انتخاب مي کنيم. توجه کنيد در صورتي که مشتري از امکان ۱۲ شرکتي استفاده نماید قبل از خام نمودن حتما نام شرکت مورد نظر
پرسيده شود و از وجود فایل پشتيبان از اطلاعات وارد شده مطمئن باشيد.

 

 

 

 

 

 

روش دستي خام نمودن اطلاعات حسابداری هلو

ابتدا سرویس sql غير فعال Stop  شود.

وارد مسير نصب برنامه هلو شده و از پوشه datasql یک کپي پشتيبان تهيه شود و در مسير دیگر ذخيره گردد.

مجدد در مسير نصب وارد پوشه datasql.nul  اطلاعات خام شده و دو فایل با نام هاي holoo_data.mdf و holoo_data.ldf را در پوشه
datasql و در شرکت مورد نظر کپي ميکنيم.

درنهایت sql start شود.