تست ارتباط شبکه اي و نحوه ي بازيابي ip سيستم و تنظيم setup حسابداری هلو

 

پيدا كردن IP سيستم و موارد مرتبط
پيدا كردن IP از ۰ طريق امکان پذير است :
از طریق کليد هاي ترکيبي +R  وارد پنجره run مي شویم. سپس حروف CMD را تایپ و اینتر مي زنيم وارد پنجره command مي
شویم. دستور IPconfig را تایپ کرده و اینتر مي زیم. گزینه address 2 IPV نشان دهنده IP سيستم مي باشد.

 

 

 

 

از طریق network and sharing –control panel از سمت چاپ وارد گزینه change adapter setting ميشویم. روي connection
مورد نظر دابل کليک کرده و وارد گزینه details مي شویم.

 

 

 

 CD روي هر سيستمي که باز شود، قسمت Locktools.exe در کادر بالا سمت راست ip همان سيستم را نمایش مي دهد.

 

 

: شماره ۱۲۷٫۱٫۱٫۱
این IP جزو شماره هاي رزرو شده ۲ IPv مي باشد و به عنوان loop back IP شناخته مي شود. در صورتي که از این شماره IP استفاده شود در واقع منظور
آدرس دهي همان سيستم خواهد بود و اشاره به همان سيستم دارد.

 

بررسي ارتباط شبکه اي

از طریق کليد هاي ترکيبي +R  وارد پنجره run مي شویم. ابتدا دو \\ تایپ کرده سپس IP سيستم دیگر را جهت بررسي ارتباط وارد مي کنيم.

 

 

 

 در صورت که پيغام window cannot access مشاهده شود مبني بر عدم ارتباط مي باشد

 

 در صورتي که پيغام window cannot access مشاهده شود تایپ صحيح انجام نشده دقت شود حتما از \ استفاده شود

 در صورتي که پنجره share باز شود ارتباط برقرار است.

 

تنظيم فايل setup درسيستم سرور :

در نسخه هاي شبکه فایل setup برنامه بصورت خودکار تنظيم نخواهد شد و باید توسط کاربر بصورت دستي تنظيم شود.
روش تنظيم فایل setup در سرور با شکل روش زیر مي باشد.

 

تنظيم

 

 

تنظيم فايل setup در سرور

روش خواندن و نوشتن اطلاعات
جدید
ویندوز
۰۲۲۲ XP , NT ,
عنوان نرم افزار
master
نام سرور
نام کامپيوتر یا instancename \ نام کامپيوتر
نام کاربر
SA
کلمه عبور
نياز نمي باشد.
نام دستگاه داراي قفل
IP ) سيستم داراي قفل )در صورتي که قفل روي سرور بود ۱۰۷,۲,۲,۱

 

 

 

تنظيم فايل Setup در سيستم كلاينت :

تنظيم setup در كلاينت
روش خواندن و نوشتن اطلاعات
جدید
ویندوز
۶۰ و ۶۱
عنوان نرم افزار
master
نام سرور
IP یا نام کامپيوتر سرور
نام کاربر
SA
کلمه عبور
در صورتي نياز وارد شود )کلمه عبوري که هنگام نصب SQL تعيين شده(
نام دستگاه داراي قفل
IP سيستم داراي قفل
نکته :
 در صورت انتخاب گزینه تست اتصال و مواجه شدن با پيغام “اشکال در برقراري” در تنظيم setup نوع ویندوز را روي ۰۲۲۲ قرار
داده و ارتباط را تست نمود .
 بررسي کلمه عبور کاربر SA توسط مشتري