بک آپ آماده حسابداری هلو شغل سوپرمارکت
بک آپ آماده حسابداری هلو شغل سوپرمارکت

بک آپ آماده حسابداری هلو شغل سوپرمارکت

 

 

پشیبان حسابداری هلو فروشگاهی

 

FinalSuperMarket  دانلود فایل

 

 

 

 

FinalSuperMarket

 

 نمونه گروه های ایجاد شده در فایل پشتیبان

 

holo back u سوپرمارکتی

 

 

 

امکانات نرم افزار حسابداری فروشگاهها و سوپر ماركتها

  • ساده کد (۸۱۸۱۱)۳۱۷٫۰۰۰ ( تومان)
  • متوسط کد (۸۱۸۱۲)۴۵۷٫۰۰۰ ( تومان)
  • پيشرفته کد (۸۱۸۱۳)۶۸۷٫۰۰۰ (تومان)
  • جامع کد (۸۱۸۴۱)۹۸۷٫۰۰۰ (تومان)
  • شبكه کد (۸۱۸۴۴)۲٫۰۷۰٫۰۰۰ (تومان)