بک آپ آماده حسابداری هلو شغل سوپرمارکت

بک آپ آماده حسابداری هلو شغل سوپرمارکت

 

 

پشیبان حسابداری هلو فروشگاهی

 

FinalSuperMarket  دانلود فایل

 

 

 

 

FinalSuperMarket

 

 نمونه گروه های ایجاد شده در فایل پشتیبان

 

holo back u سوپرمارکتی

 

 

 

امکانات نرم افزار حسابداری فروشگاهها و سوپر ماركتها

  • ساده کد (۸۱۸۱۱)۳۱۷٫۰۰۰ ( تومان)
  • متوسط کد (۸۱۸۱۲)۴۵۷٫۰۰۰ ( تومان)
  • پيشرفته کد (۸۱۸۱۳)۶۸۷٫۰۰۰ (تومان)
  • جامع کد (۸۱۸۴۱)۹۸۷٫۰۰۰ (تومان)
  • شبكه کد (۸۱۸۴۴)۲٫۰۷۰٫۰۰۰ (تومان)