لطفا توجه داشته باشيد :

به علت تفاوت در روش محاسباتی نرم افزار های دائمی (کدهای 24 و 42 و کد 44 با امکان محاسبه به روش دائم ) و نرم افزار های ادواری (تمامی کدهای فروشگاهی ، شرکتی ،تولیدی و کد 41 جامع و کد44 بدون این امکان ) امکان استفاده از بکاپ این نسخه ها برروی هم وجود ندارد و در صورت باز گردانی این اطلاعات پس از ظاهر شدن پيغام مرتبط و تایید آن ، برنامه باز می شود ولی منویی جهت ثبت اطلاعات جدید یا اصلاح اطلاعات قبلی در نرم افزار مشاهده نمی گردد البته منوی گزارشات جهت مشاهده اطلاعات فعال است .