آیا اطلاعات نسخه های ادواری را می توان بر روی نسخه های دائمی باز گردان نمود یا بالعکس ؟

 

 

لطفا توجه داشته باشيد :

به علت تفاوت در روش محاسباتی نرم افزار های دائمی (کدهای ۲۴ و ۴۲ و کد ۴۴ با امکان محاسبه به روش دائم ) و نرم افزار های ادواری (تمامی کدهای فروشگاهی ، شرکتی ،تولیدی و کد ۴۱ جامع و کد۴۴ بدون این امکان ) امکان استفاده از بکاپ این نسخه ها برروی هم وجود ندارد و در صورت باز گردانی این اطلاعات پس از ظاهر شدن پيغام مرتبط و تایید آن ، برنامه باز می شود ولی منویی جهت ثبت اطلاعات جدید یا اصلاح اطلاعات قبلی در نرم افزار مشاهده نمی گردد البته منوی گزارشات جهت مشاهده اطلاعات فعال است .