دستگاه بارکدخوان چیست و چه کاربردی دارد ؟

دستگاه بارکدخوان برای خواندن بارکد از روی کالاهایی شراحی شده است و به هنگام معرفی کالا و در صدور فاکتور کاربرد دارد.

نحوه استفاده از دستگاه بارکدخوان به چه صورت می باشد ؟

ابتدا برای استفاده از دستگاه بارکد خوان از مسیر تنظیمات مدیریتی / تنظیمات نرم افزار فاکتور گزینه امکانات جهت استفاده از بارکدخوان را انتخاب نمائید. پس از انجام تنظیمات می توانید کالاهای خود را در نرم افزار حسابداری هلو تعریف نمایید در هنگام معرفی کالا پس از درج نام کالا باید کد کالای مورد نظر را وارد نمایید برای درج بارکد باید بارکدخوان را بر روی بارکد کالای مورد نظر گرفته تا کد موردنظر در بخش مربوطه درج شود.